Hyvä työntekijäkokemus tekee yrityksestä houkuttelevan työnantajan

Lue tästä miksi kannattaa investoida työntekijäkokemukseen – hyödyt yritykselle.

Oletko mahdollisesti kysynyt työhaastattelussa kandidaatilta, että miksi meidän pitäisi palkata sinut? Oletko miettinyt, että miksi joku haluaisi tulla teille töihin? Voi olla hyvä pysähtyä hetkeksi ja miettiä asiaa näinkin päin.

Joillakin aloilla kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa ja työntekijät saavat valita työpaikkansa. Silloin ne, jotka aidosti välittävät ihmisistään ja heidän kokemuksestaan työpaikallaan erottuvat joukosta. Työntekijäkokemus – ja siitä heijastuvatyönantajakuva – on kilpailuetu etenkin työntekijöitä houkuteltaessa. Vahva työnantajakuva pienentää rekrytoinnin kustannuksia, kun rekrytoinnin kohde ryhmä tuntee jo yrityksen työnantajana entuudestaan. Parhaassa tapauksessarekrytointimainontaa ei edes tarvita, vaan ihmiset haluavat yritykseen töihin, koska tietävät sen hyväksi työpaikaksi.

Mikä työntekijäkokemus?

Wikipedian määritelmä työnantajakuvasta. Työntekijäkokemus koostuu kolmesta osa-alueesta, sanoo tulevaisuuden työelämän ja työntekijäkokemuksen tutkija Jacob Morgan. Nuo alueet ovat yrityskulttuuri, teknologia ja fyysiset työskentelyn tilat. Kun nuo osa-alueet ovat kunnossa, se mahdollistaa ihmisten työn tekemisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrityskulttuuri määrittelee sen, miten asioihin suhtaudutaan organisaatiossa, se on se, mikä tapahtuu kun, tai vaikka, kukaan ei ole katsomassa. Kulttuurin määrittelee yrityksen
• missio, eli sen syy olla olemassa
• arvot, joihin kaikki päätöksenteko perustuu ja jotka ohjaavat toimintaa
• ihmiskäsitys, eli yhteiset uskomukset siitä, millainen ihminen on: luotettava/epäluotettava, hyvä/ paha, itseohjautuva/johdettava jne
• Suunta / tavoitteet, eli se, mihin ollaan lyhyemmällä tähtäimellä liikkumassa, jotta missio toteutuisi

Teknologian avulla tehdään ja johdetaan töitä. Ei siis ole ihan sama toimivatko teknologiset ratkaisut, ovatko ne helppokäyttöisiä ja onko niitä helppo oppia. Toimivat teknologiset ratkaisut ovat tärkeä osa työntekijäkokemusta, sillä niiden puute aiheuttaa turhautumista, tehottomuutta ja sitoutumisen puutetta.

Fyysiset tilat ovat ne tilat, joissa töitä tehdään ja kaikki siihen liittyvä. Ei ole samantekevää millaisissa tiloissa ihmiset haluavat työskennellä. Ihmiset viihtyvät tiloissa, jotka inspiroivat ja energisoivat heitä. Tällaisissa toimistoissa ihmiset ovat luovia, sitoutuneita ja kokevat yhteyttä työnantajaansa. Tiloilla on merkitystä myös identiteetin luojana – näyttääkö organisaatio siltä, että haluan olla osa sitä?

Tietenkin on tärkeää myös se, että työntekeminen on mahdollistettu toimistolla parhaalla mahdollisella tavalla ja tiloja mietittäessä ja suunniteltaessa on mietitty myös ihmisten erilaisia tarpeita. Jotkut haluavat enemmän rauhaa ja hiljaisuutta kuin toiset, joskus on hyvä pystyä ottamaan ad hoc suunnittelupalaveri ja joskus vetäytyä omaan hiljaisuuteen keskittymään.

Työnantajakuva on heijastuma työntekijäkokemuksesta

Vahva työnantajakuva houkuttelee uusia osaajia ja sitouttaa nykyisiä työntekijöitä. Hyvä työnantajakuva syntyy parhaiten, kun sillä on totuuspohjaa. Jos haluat uusia työnantajamielikuvasi, panostamalla työntekijäkokemukseen panostat työnantajamielikuvaan.

Työnantajakuva ei siis synny markkinoinnin keinoin, vaan se lähtee yrityksen arjesta ja siihen vaikuttaa vahvasti työntekijäkokemus ja siitä ulospäin viestivät työntekijät. Avoin viestintä auttaa työnhakijoita päättämään onko yrityksesi sellainen, johon hänellä on annettavaa ja joka palvelisi hänen tarpeitaan.

Työnantaja, jolla on työnhakijan arvoja kuvastava työnantajakuva, on monelle jopa palkkaa suurempi motivaattori. Kun tälläinen match syntyy, työnantaja voi olla varma, että työntekijä on sitoutunut yrityksen missioon ja arvoihin ja antaa parhaan potentiaalinsa yrityksen käyttöön. Ja siksi on tärkeää, että työnantajakuva on totta ja perustuu aidolle työntekijäkokemukselle eikä ole vain sanahelinää.

Hyvä työnantajakuva parantaa yrityksen tulosta

Vahva työnantajakuva vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Rekrytointi on suuri investointi. Sen kustannukset eivät rajoitu vain työpaikkailmoituksen julkaisuun ja rekrytointiin käytettyyn aikaan, vaan kustannuksia syntyy myös uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja mahdollisista uusintarekrytoinneista. Onnistunut työnantajakuva houkuttelee parhaat osaajat, vähentää virherekrytointien määrää ja saa tekijät sitoutumaan yritykseen pidemmäksi ajaksi, joten työnantajakuvan ROI näkyy madaltuneina rekrytointikustannuksina.

Katso mitä tulevaisuuden työelämän tutkija ja työntekijäkokemuksen asiantuntija Jacob Morgan sanoo työntekijäkokemuksesta ja työnantajakuvasta:

Samankaltaisia artikkeleita