Mihin kaikkeen hypnoosi auttaa?

Hypnoosi on kuin eräänlainen flow-tila, jossa ihminen uppoutuu täysin tiettyyn toimintaan. Ei ole vielä täysin varmaa, mitä tarkalleen aivoissa hypnoosin aikana tapahtuu. Kuitenkin tutkimusten avulla on saatu selvitettyä, että hypnoosin aikana tietoinen osa aivoista ikään kuin hidastaa vauhtiansa. Kun tietoinen tajunta rauhoittuu, lakkaa ihminen pohtimasta, kuka hän on ja mitä hän tekee. Tällöin aivot ja tajunta ovat valmiita ottamaan vastaan suggestioita. Hypnoosi myös rauhoittaa niitä osia aivoista, jotka ohjaavat kehon autonomisia toimintoja, kuten sykettä, verenkiertoa ja hengitystä. Täten hypnoosi on väylä myös kokonaisvaltaiseen fyysiseen rentouteen.

Mitä hyötyä hypnoosista on?

Koska hypnoosissa ihmisen tajunta on avoin suggestioille ja sekä mieli että keho rentoutuvat, voidaan hypnoosilla vaikuttaa useisiin asioihin positiivisesti. Hypnoosilla voidaan hoitaa kaikenlaista, kuten tupakoinnin lopettamista, painonpudotusta, ahdistusta, kivunlievitystä, itsetunto-ongelmia, fyysistä paranemista, traumoja, huonoja tapoja ja fobioita sekä monia muita asioita. Hypnoosi auttaa myös rentoutumaan ja palautumaan fyysisesti.

Mihin kaikkeen hypnoosi auttaa?

Tupakoinnin lopettaminen

Hypnoosi on tehokas tapa tupakoinnin lopettamiseen. Hypnoosin avulla voidaan muuttaa ihmisen alitajuntainen tapa suhtautua tupakointiin. Tämän avulla pystyy löytämään riittävän motivaation tupakoinnin lopettamiseen. Hypnoosin teho tupakoinnin lopettamisessa on tieteellisesti todistettu.

Painonhallinta

Hypnoosin avulla voidaan muuttaa syömistottumuksia. Jos ihmisestä tuntuu, että ruoka kontrolloi häntä, auttaa hypnoosi kääntämään asettelun päinvastoin. Hypnoosilla voidaan vaikuttaa niin itsetuntoon kuin impulsiivisuuteen, millä voidaan vähentää lohturuokaan tukeutumista tai saadaan ihminen ajattelemaan enemmän syömistään. Samoin kuin tupakoinnissa, voidaan hypnoosin avulla kasvattaa motivaatiota terveellisemmän syömistottumuksen omaksumiseen. Hypnoosilla voidaan vaikuttaa myös liikuntatottumuksiin samalla tavalla.

Krooninen kipu

Hypnoosin aikana tietoinen tajunta kytkeytyy pois päältä. Silloin voi rentoutua, unohtaa häiriötekijät ja päästä käsiksi alitajuntaan. Kun alitajunnassa alkaa tarpeeksi voimakkaasti keskittyä yhteen ajatukseen tai ideaan, se voi auttaa vähentämään kipua. Usein jo fyysinen rentoutuminen itsessään lievittää kipua.

Pahat tavat

Oli se sitten kynsien pureskelu tai liiallinen prokrastinointi, hypnoosi auttaa pahoista tavoista eroon pääsemisessä. Kun alitajunta saa tarpeeksi positiivisia suggestioita, alkaa se uskoa niitä ja muuttaa tapojaan. Kun alitajuntaan on viesti saatu perille, on tavan lopettaminen helppoa.

Traumat ja fobiat

Elämässä on voinut tulla vastaan tilanteita, jotka ovat jääneet traumoina kummittelemaan mieleen. Trauma voi saada ihmisen tuntemaan turvattomuutta, yksinäisyyttä tai avuttomuutta. Hypnoosin avulla voidaan palata trauman aiheuttaneeseen hetkeen. Samalla alitajuntaan viedään ajatus, että tapahtuma on menneisyyttä, eikä se uhkaa enää. Sitä ei ole enää olemassa. Syitä fobioille on yhtä paljon kuin on itse fobioita. Kuitenkaan yksikään fobia ei ole syntynyt täysin tyhjästä. Hypnoosin avulla voidaan löytää perimmäiset syyt fobialle, ja kun ne on löydetty, pystyy ihminen käsitellä ne ja päästä irti fobiastansa.

Stressinlievitys

Hypnoosi on tehokas keino hallita stressitasoja ja pitää ne matalina. Hypnoosin avulla pystytään sukeltaa niihin asioihin, jotka tajunnassa stressiä aiheuttavat. Tarvittaessa stressin kohdalla voidaan toimia kuten trauman kanssa, eli palata siihen hetkeen tai aikaa, jolloin stressi on alkanut tai ollut korkeimmillaan. Kun hypnoosin avulla on löydetty syyt stressille, on ihmisen helpompi ymmärtää itseään ja tietoisesti vähentää stressiä.

Unihäiriöt

Hypnoosia on käytetty laajasti erilaisten uneen liittyvien ongelmien kanssa. Hypnoosin avulla voidaan ohjata ihminen nukkumisen kannalta parempiin elämäntapoihin, mutta suurin teho hypnoosissa on rentoutuminen. Hypnoosin avulla ihminen voi oppia itse käyttämään hypnoosissa kokemaansa rentoutta helpottaakseen nukahtamistaan.

Samankaltaiset artikkelit