Huomioi nämä asiat Espanjan verotuksessa

Suunnitteletko muuttoa Espanjaan, mutta Espanjan verotus askarruttaa? Espanjan verojärjestelmä voi olla monimutkainen, varsinkin ulkomaalaiselle asukkaalle. Tässä artikkelissa tarkastelemme joitakin tärkeimpiä huomioitavia asioita Espanjan verotuksessa.

Askarruttaako Espanjan verotus?

Tulovero Espanjassa

Espanjan tuloverotusjärjestelmä on progressiivinen, eli verokanta nousee tulojen kasvaessa. Verotettava tulo kattaa kaikki henkilön verovuonna saamat tulot, kuten:

 • Palkat: Kaikki palkat ja palkkiot, jotka henkilö saa työskentelystä Espanjassa.
 • Yritystulot: Yksityisyrittäjien ja yhtiöiden tulot.
 • Pääomatulot: Osingot, korkotuotot ja muut pääomatulot.
 • Vuokratulot: Kiinteistöjen vuokratulot.
 • Eläkkeet: Kaikki eläkkeet, jotka henkilö saa Espanjassa tai ulkomailta.

Veroluokat ja verokannat

Espanjassa on viisi veroluokkaa ja kullekin luokalle sovelletaan eri verokantaa. Verokannat ovat seuraavat:

VeroluokkaVerokanta
119%
223%
326%
435%
547%

Veroluokka määräytyy henkilön tulojen ja perheenjäsenten määrän perusteella. Veroilmoituksessa on ilmoitettava kaikki verotettavat tulot ja vähennykset, joiden jälkeen lasketaan veron määrä.

Espanjan arvonlisävero (IVA)

Arvonlisävero (IVA) on Espanjassa yleinen kulutusvero, joka sovelletaan useimpiin tavaroihin ja palveluihin. Veron tarkoituksena on kerätä verotuloja valtiolle.

Arvonlisäveron yleinen verokanta Espanjassa on 21%. Alennettua 10%:n verokantaa sovelletaan tietyille tavaroille ja palveluille, kuten elintarvikkeille, lääkkeille ja kirjoille. Alennettua 4%:n verokantaa sovelletaan tietyille erityisille tavaroille ja palveluille, kuten vammaisten apuvälineille ja tietyille lasten tuotteille.

Arvonlisäveron maksavat tavaroiden ja palveluiden myyjät. Myyjät lisäävät arvonlisäveron myyntihintoihin ja tilittävät sen verottajalle. Kuluttajat maksavat arvonlisäveron osana ostohintaa.

Kiinteistövero Espanjassa (IBI)

Kiinteistövero (IBI) on Espanjassa paikallisvero, joka peritään kiinteistöjen omistajilta. Veron tuotto käytetään kuntien ja kaupunkien rahoittamiseen.

Kiinteistöveron peruste on kiinteistön katastriarvo (Valor Catastral). Katastriarvo on virallinen arvio kiinteistön arvosta, ja se perustuu useisiin tekijöihin, kuten kiinteistön sijaintiin, kokoon, tyyppiin ja ominaisuuksiin.

Kiinteistöveron verokannan määräävät paikalliset viranomaiset. Verokanta vaihtelee tyypillisesti 0,4%:sta 1,1%:iin katastriarvosta.

Perintövero Espanjassa

Perintövero (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) on Espanjassa valtion vero, jota peritään perinnöstä ja lahjoituksista. Veron määräytyy perittävän tai lahjoittajan ja perillisen tai lahjansaajan välisen suhteen sekä perinnön tai lahjan arvon mukaan.

Perintöveroa ovat velvollisia maksamaan:

 • Perilliset, jotka perivät omaisuutta kuolleen henkilön kuolinpesästä.
 • Henkilöt, jotka saavat lahjoja elävältä henkilöltä.

Veron peruste:

Perintöveron peruste on perinnön tai lahjan arvo. Arvoa laskettaessa otetaan huomioon mm. kiinteistöjen, osakkeiden, pankkitilien ja autojen arvot.

Perintöveron verokannat vaihtelevat perittävän tai lahjoittajan ja perillisen tai lahjansaajan välisen suhteen mukaan. Seuraavassa on esimerkkejä verokannoista:

 • Alaikäiset lapset ja puolisot: 7%
 • Vanhemmat ja isovanhemmat: 10%
 • Sisukset ja veljet: 15%
 • Muut sukulaiset: 21%
 • Muut perilliset ja lahjansaajat: 39,85%

Verovähennykset Espanjassa

Verovähennykset Espanjassa

Espanjassa on olemassa useita verovähennyksiä, joita voit vähentää verotettavista tuloistasi. Näitä ovat esimerkiksi:

Yleiset vähennykset:

 • Sosiaaliturvamaksut: Työntekijän ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.
 • Asuntolainan korot: Asuntolainan korot, jotka maksetaan Espanjassa sijaitsevasta asunnosta.
 • Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen: Lahjoitukset rekisteröityneille hyväntekeväisyysjärjestöille.
 • Lääkäri- ja hammaslääkärikulut: Lääkäri- ja hammaslääkärikulut, jotka maksetaan Espanjassa.
 • Vuokranantajien kulut: Vuokranantajien kulut, kuten kiinteistöverot ja remontointikulut.
 • Eläkkeiden ja elinkorkojen verotus: Eläkkeiden ja elinkorkojen verotus.

Muita vähennyksiä:

 • Perheenjäsenten elatuskulut: Tietyissä tapauksissa voit vähentää verotettavista tuloistasi perheenjäsenten elatuskulut, kuten lasten ja puolison elatuskulut.
 • Työmatkakulut: Työmatkakulut, jos työskentelet eri paikkakunnalla kuin asut.
 • Koulutuskulut: Koulutuskulut, jotka liittyvät ammattitaitosi ylläpitämiseen tai parantamiseen.
 • Avunpyyntö- ja oikeudenkäyntikulut: Avunpyyntö- ja oikeudenkäyntikulut tietyissä tapauksissa.

Vähennysten hakeminen:

Verovähennykset haetaan veroilmoituksessa. Veroilmoituksessa on ilmoitettava kaikki verotettavat tulot ja vähennykset, joiden jälkeen lasketaan veron määrä.

Yhteenveto

Tämä artikkeli on tarkoitettu tarjoamaan perustietoja Espanjan verojärjestelmästä, mutta sitä ei pidä käyttää lainopillisena neuvona. Mikäli tarvitset lakiapua Espanjan verotukseen liittyen, tulee sinun aina kääntyä aiheeseen perehtyneen lakiammattilaisen puoleen.

Samankaltaiset artikkelit