Yritysten konehankinnat järkevää tehdä koneleasingilla

Yrityksille on usein järkevintä tehdä erilaiset hankinnat leasingilla. Koneleasing on helppo ja kustannustehokas tapa kaluston hankintaan.

Suomen johtavat leasingyhtiöt tarjoavat joustavia leasingrahoitusratkaisuja erilaisten koneiden, kuten työkoneiden, kuorma-autojen ja muun raskaan kaluston hankintaan.

Monet yritykset joutuvat tekemään isoja investointeja erilaisiin koneisiin ja onkin tarpeellista miettiä, mikä on järkevin tapa erilaisten kohteiden rahoittamiseen. Koneet ovat usein todella kalliita, mutta välttämättömiä investointeja yrityksen liiketoiminnan pyörittämisen kannalta. Sitä suuremmalla syyllä kannattaa miettiä, sitooko yrityksen pääomaa koneisiin, joiden arvo laskee tasaisesti koko ajan.

Koneleasing on järkevä tapa rahoittaa kalustoa. Se ei tähtää omistamiseen, mutta usein leasingsopimukset mahdollistavat koneen lunastamisen yritykselle sopimuskauden päättyessä.

Yritykset miettivät monesti tarkkaan sijoitetun pääoman tuottoaan ROI. Yritysten tehdessä tuotantokäyttöön tulevien koneiden hankintoja on syytä miettiä tarkasti, millä mallilla näitä rahoitetaan.

Koneleasing

Leasingyhtiö apuna, kun yrityksillä tulee tarve koneen hankinnalle

Kun tarve koneen tai koneiden hankinnalle tulee eteen, on leasingyhtiö tukena ja apuna koko hankintaprosessin ajan. Johtavien leasingyhtiöiden laajat yhteistyöverkostot ovat heidän asiakasyritystensä etu. Leasingyhtiöt tekevät yleensä yhteistyötä useiden eri alojen myyjäliikkeiden kanssa, mikä mahdollistaa minkä vaan merkkisen ja mallisen koneen hankkimisen.

Leasingyhtiön asiantuntijan tehtävänä on kartoittaa asiakasyritysten tarpeet ja toiveet. Leasingyhtiöillä on usein pitkä kokemus koneleasingista ja siitä on iso apu, kun yritysten tarpeita ja toiveita konekaluston suhteen selvitetään. Tärkeintä tietysti on, että koneet ovat asiakkaan tarpeisiin oikeanlaiset, sekä se, että ne ovat kokonaiskustannuksiltaan järkevät.

Leasingyhtiöt toimivat laajasti yhteistyössä koneliikkeiden kanssa ja yhdessä koneliikkeen ammattilaisten kanssa asiakkaille löytyy paras ratkaisu kuhunkin tarpeeseen. Leasingyhtiöt voivat auttaa asiakkaitaan myös nykyisen konekaluston realisoinnissa, mikäli sille on tarvetta. Leasingratkaisuja löytyy myös siihen, jos nykyinen konekalusto on hankittu osamaksulla, mutta kalusto halutaankin siirtää leasingsopimuksen alle. Tähän soveltuu sale & leaseback, jossa yrityksen pääomat vapautetaan kalustosta tuottavampaan käyttöön. Oston ja takaisin liisauksen avulla saadaan tasetta kevyemmäksi lainarahan eli vieraan pääoman osalta.

Uusi leasingkone kokonaiskustannuksiltaan edullisempi, kuin käytetty kone

Lähtökohtaisesti voisi luulla, että käytetty ja sen myötä edullisempi kone olisi yritykselle kustannuksiltaan edullisin valinta. Kustannuksiin kuitenkin vaikuttaa moni asia. Leasingvuokra koostuu kohteen sopimuskauden aikaisesta arvonalenemasta sekä sopimukseen liitetyistä lisäpalveluista. Kustannuksiin vaikuttaa se, minkälaiset konekannan huoltokustannukset ovat. Käytettyjen koneiden huoltaminen ja korjaaminen on kallista ja pahimmillaan korjauskustannukset voivat olla suurempia, kuin koneleasingilla hankitun kohteen leasingvuokra. Leasingsopimukselle voidaan budjetoida myös asiakkaan niin toivoessa esimerkiksi myyjääliikkeen huolenpitosopimus . Nämä kustannukset vaikuttavat sopimuskauden aikaiseen leasingvuokraan. Yritysten on helppo tehdä budjetointia, kun etukäteen tiedetään tulevan vuoden konekaluston kulut.

Kokonaiskustannuksia laskiessa on hyvä tarkastella huolellisesti, minkälaiset kustannukset vanhan kaluston huoltamisesta ja korjaamisesti yritykselle syntyy. Monesti yrityksille tulee yllätyksenä, kuinka isoja kustannuksia konekalustossa pyörii pelkän rahoituksen lisäksi.

Käytetty kone soveltuu myös leasingkohteeksi. Joskus käytetty kone on juuri oikea ratkaisu yrityksen tilanteeseen. Jos kone tarvitaan pikaisesti käyttöön, saattaa olla hyvä etsiä markkinoilta käytetty yksilö. Käytetyn koneen osalta yrittäjän on hyvä varmistaa, onko takuuaika umpeutunut ja onko mahdollisia isompia korjauksia tiedossa. Hyvin pidetty ja säännöllisesti huollettu kone voi siis olla joissain tapauksissa hyvinkin käytännöllinen ratkaisu.

Sopimusten päättyessä leasingyhtiöt tarjoavat vaihtoehdon sopimuksen jatkamiselle tai koneen vaihtamisen uuteen vastaavaan. Koneen lunastaminen on myös leasingsopimuksen päättyessä yleensä mahdollista.

Leasingkone – luovutushetkellä valmis töihin

Yrityksillä on hyvin erilaisia tarpeita konehankintojen suhteen. Kaluston hankinnan suhteen leasingyhtiöt käyvät yhdessä asiakkaan kanssa läpi, minkälaista konetta etsitään ja minkälaiseen käyttöön se tulee. Tämän perusteella leasingyhtiön asiantuntijan on helppo suositella koneliikettä, jonka kanssa yhteistyössä asiakkaalle löydetään hyvä kokonaisuus varusteluineen ja lisälaitteineen.

Ammattilaisten kanssa mietitty ja rakennettu konekalusto on asiakasyritysten tärkein työkalu. Leasingyhtiöt yhdessä myyjäliikkeiden edustajien kanssa pyrkivät siihen, että asiakkaan saadessa uuden koneen, se olisi valmis töihin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mahdolliset varustelut ja esimerkiksi yritysilmeen mukaiset teippaukset on tehty luovutusta ennen.

Leasingyhtiön oman yhteyshenkilön avulla asiointi on sujuvaa

Leasingyhtiöt nimeävät asiakasyrityksilleen oman yhteyshenkilön/yhteyshenkilöt hoitamaan kaikkia konekalustoon liittyviä asioita. Omalla nimetyllä yhteyshenkilöllä on hyvä tuntemus asiakasyrityksen asioista, ja näin asiat hoituvat sujuvasti ja ammattimaisesti. Omaan tuttuun yhteyshenkilöön on helppo olla suoraan yhteydessä ja tällä tavoin välttää turhat jonottelut.

Nimetyn yhteyshenkilön lisäksi johtavat leasingyhtiöt ja heidän koko organisaation tuki ja ammattilaiset ovat asiakasyritystensä käytössä ja tukena. Parhaimmillaan yhden numeron kautta löytyy apu kaikkiin asioihin, eikä jonotteluja erilasissa helpdeskeissä tarvita.

Samankaltaiset artikkelit