Visualistin koulutus tarjoaa monipuolista visuaalisen markkinoinnin osaamista

visualistin-koulutus

Jos haluat hankkia visualistin ammattitaidon, AJK-Jatkokoulutuksen tarjoama visualistin koulutus antaa sinulle monipuolista osaamista, jota voit hyödyntää erilaisten kaupallisten tilojen visuaalisessa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulutuksesta valmistuneet visualistit voivat työskennellä erilaisissa mielenkiintoisissa työtehtävissä, esimerkiksi visualistina myymälöissä.

Tätä opit visualistin koulutuksessa

Visualistin koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille ammattimaiset valmiudet visuaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisesti myymälöissä. Visualistin koulutuksessa perehdytään visuaalisen suunnittelun keskeisiin aihealueisiin, kuten väri- ja valaistusoppiin sekä sommittelun ja estetiikan perussääntöihin.

Visualistin koulutuksessa opiskelijat syventyvät markkinointiviestintään sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen visuaalisessa markkinoinnissa.

Visualistin koulutuksen aikana perehdytään syvällisesti myymälöiden visuaaliseen markkinonitiin, muun muassa myymälämielikuvaan, brändin rakentumiseen ja myymälätilan suunnitteluun. Opittuja asioita, kuten sommittelun perussääntöjä, voi soveltaa minkä tahansa muunkin kaupallisen tilan, vaikka kampaamon tai kahvilan suunnittelussa. Visualistin koulutuksessa opitaan myös messu- ja tapahtumasuunnittelua.

Koulutuksen aikana opiskelijat oppivat toteuttamaan esillepanoja, näyteikkunoita ja tuotestailauksia. Lisäksi visualistin koulutuksessa opitaan piirtämään suunnitelmapiirroksia eli pohja- ja julkisivukuvia mittakaavassa. Visualistin työ on käytännönläheistä. Täten visualistin koulutuksessa tehdään paljon käytännön harjoituksia, jotka edesauttavat oppimista ja opitun soveltamista työelämään.

Kenelle visualistin koulutus on tarkoitettu?

Visualistin koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita visuaalisesta markkinoinnista. Visualistin koulutuksesta hyötyvät kaikki alalla työskentelevät, joilla ei ole aikaisempaa visuaaliseen markkinointiin liittyvää koulutusta.

Monelle visualistin ammatti on lapsuuden haave, johon päädytään vasta myöhemmin aikuisiällä työn ohella opiskellen. Aiempi kaupallinen koulutus on hyödyksi visualistin opinnoissa, sillä visuaalisen suunnittelun tavoitteena on aina myynnin kasvattaminen. Yleensä visualistiksi aikovat omaavat hyvän visuaalisen silmän ja pitävät käytännönläheisistä työtehtävistä.

Visualistin koulutus sopii siis kaikille, jotka haluavat hankkia tai laajentaa osaamistaan visuaalisessa markkinoinnissa. Koulutukseen hakeutuja voi työskennellä esimerkiksi myymälöissä, messujen tai tapahtumien parissa, markkinointitehtävissä tai yrittäjänä. Visualistin koulutukseen voivat hakeutua myös alan vaihtajat, joilla ei vielä ole varsinaista työkokemusta visuaalisen markkinoinnin parista.

Visualistin koulutus on käytännönläheinen, joten oppeja on helppo soveltaa työtehtäviin. Monia asioita oppiikin parhaiten käytännön tekemisen kautta. Visualisti-opiskelijat voivat koulutuksen aikana hakeutua eripituisiin harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoihin kartuttamaan työkokemusta.

Opiskeluaika on hyvä mahdollisuus hakeutua harjoitteluun

Visualistin koulutus on käytännönläheinen, joten oppeja on helppo soveltaa oikeisiin työtehtäviin. Monia asioita oppiikin parhaiten käytännön tekemisen kautta. Visualistin koulutuksen aikana järjestetään workshopeja, joissa opiskelijat harjoittelevat esimerkiksi näyteikkunoiden ja esillepanojen tekemistä, tuotekuvien stailausta ja mallinuken pukemista ja stailausta.

Visualisti-opiskelijat voivat koulutuksen aikana hakeutua eripituisiin harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoihin kartuttamaan työkokemusta ja näkemään samalla erilaisia yrityksiä ja työtehtäviä. Osa on löytänyt vakituisen työpaikan suoraan opiskeluaikaisesta harjoittelusta, joten aktiivisuus visualistin koulutuksen aikana kannattaa.

Visualistina työelämässä

Kaupan liiton mukaan kauppa on Suomen suurin toimiala työllisten määrällä mitattuna. Visualistin yleisin työkenttä onkin myymälä, jossa visualisti vastaa muun muassa siitä, että tuotteet ovat myyvästi esillä. Visualisti huolehtii esillepanoista, näyteikkunoista ja erilaisista kampanjoista. Myyjä-visualistin työnkuvaan kuuluu myymälän visuaalisen ilmeen ylläpidon lisäksi myyntiä ja asiakaspalvelua.

Visualistin työssä yhdistyvät visuaalisuus, luovuus ja kaupallisuus. Visuaalisen markkinoinnin toteuttajana visualistilla on tärkeä rooli tehdä ostamisesta helppoa ja sujuvaa, mikä vaikuttaa myyntiin positiivisesti.

Onko tulevaisuuden visualisti digivisualisti?

Yhä enemmän visualistin työnkuvaan liittyy myös verkkokaupan myynnin seuraamista, sosiaalisen median päivityksiä ja tuotekuvien stailausta. Visualisti ei toimi enää pelkässä fyysisessä maailmassa, vaan nykypäivän ja tulevaisuuden visualisti osaa hyödyntää osaamistaan myös digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisissa kanavissa, kuten verkkokaupassa ja sosiaalisessa mediassa, visuaalisuuden rooli korostuu entisestään, ja taitaville visualisteille on tässä kentässä kysyntää.

Visualistin koulutus tarjoaa valmiuksia myös yrittäjäksi aikoville

Osa visualisteista työllistää itsensä visualistin koulutuksen jälkeen yrittäjinä. Visualistin koulutuksen aikana on mahdollista opiskella visualistiyrittäjyyteen liittyvät verkko-opinnot. Ne on tarkoitettu kaikille alan yrittäjyydestä kiinnostuneille tai yrittäjyyden alkutaipaleella oleville, jotka haluavat kirkastaa yritysideaansa ja saada vinkkejä yrittäjyyden alkutaipaleelle. Seuraavalla videolla esitellään laadukkaiden tuotekuvien ottamista yksinkertaisilla välineillä:

Samankaltaiset artikkelit