Hyvä ensiapukoulutus voi pelastaa hädän hetkellä

Oletko miettinyt, miksi ensiapukoulutus on tärkeää vaikkapa itsellesi tai yrityksesi henkilökunnalle? Hyvä jos olet, sillä monet muistavat ensiaputaitojen tärkeyden vasta huomattuaan, etteivät vaaratilanteen tapahduttua osaakaan toimia oikein.

Tässä artikkelissa kerromme, miksi jokaisen olisi hyvä käydä laadukas ensiapukoulutus.

ensiapukoulutus

Ensiapukoulutus säästää kallisarvoisia sekunteja

Kun joku on kärsinyt mahdollisesti vakavankin loukkaantumisen tai sairauskohtauksen, jokainen hetki voi olla kallis. Autettava ei voi jäädä odottamaan, että auttajat yrittävät epätoivoisesti etsiä toimintaohjeita Googlesta. Vamma tai sairauskohtaus voi vaatia hyvin nopeaa ja päättäväistä toimintaa, erityisesti jos kyseessä on henkeä uhkaava tilanne.

Tällaisessa tilanteessa hyvä ensiapukoulutus voi kirjaimellisesti pelastaa ihmishengen. Ensiapukoulutus voi auttaa tunnistamaan millaisesta hädästä on kyse, ja mitä hädänalaisen pelastamiseksi on tehtävä kunnes ambulanssi saapuu paikalle. Varsinkin jos ambulanssia joudutaan odottelemaan, ensiapukoulutuksen käynyt voi joutua hallitsemaan tilannetta siihen saakka.

Erityisen tärkeää ensiapukoulutus on erilaisten vakavien vammojen ja sairauksien kohdalla. Tällaisia ovat esimerkiksi vakavat verenvuodot, hengitysteihin juuttuneet vierasesineet, päähän kohdistuneet voimakkaat iskut, myrkytystapaukset ja vaaralliset allergiset reaktiot.

Ensiapukoulutus auttaa välttämään tilanteen pahentamista

Hyvä ensiapukoulutus ei pelkästään kerro mitä vaaratilanteessa pitää tehdä, vaan myös sen, mitä tilanteessa ei saa tehdä. Jotkin väärät toimet voivat nimittäin merkittävästi pahentaa tilannetta tai jopa vaarantaa potilaan.

Jos paikalla ei ole ketään ensiapukoulutuksen käynyttä, eivät auttajat välttämättä osaa välttää näitä mahdollisesti vaarallisiakin virheitä. Varsinkin jos auttajien kaikki ensiapuosaaminen on opittu TV-sarjoista ja elokuvista, joissa tällaiset virheet esitetään usein harmittomina tai jopa hyödyllisinä toimina, potilaan tila voi nopeasti pahentua.

Esimerkiksi päähän tai niskan ja selän alueeseen kohdistuvat erilaiset retkahdusvammat ja kovat iskut ovat usein paljon vakavampia kuin miltä näyttävät. Tällaisesta vammasta kärsivän potilaan liikuttaminen voi huomattavasti pahentaa vamman vakavuutta ja aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.

Ensiapukoulutuksen käynyt henkilö osaa auttaa pitämään potilaan tilan vakaana ambulanssin saapumiseen saakka.

Ensiapukoulutus auttaa arvioimaan tilanteen vakavuutta

Vaikka lähtökohtaisesti kaikkiin terveyttä uhkaaviin vaaratilanteisiin pitää suhtautua niiden ansaitsemalla vakavuudella, joskus kyseessä voi olla esimerkiksi paniikkikohtaus tai psykosomaattinen oireilu, joka menee itsestään ohi. Joskus taas mitättömältä vaikuttava vamma tai kohtaus voikin todellisuudessa olla huomattavan vaarallinen.

Ensiapukoulutuksesta voi olla hyötyä sen tunnistamisessa, tarvitseeko vamma tai sairaus sairaalahoitoa vai ei. Tällaista arviota ei silti pidä tehdä omin päin, vaan tarvittaessa aina pyytää arviota myös hätänumerosta tai alueen terveysneuvonnasta. Ensiapukoulutuksen käynyt henkilö voi kuitenkin osata paremmin kuvailla potilaan tilaa puhelimitse.

Mitä useampi ensiapukoulutuksen käynyt, sitä parempi

Mitä useampi ihminen osaa toimia oikein vaaratilanteissa, sitä todennäköisempää on, että vaaran sattuessa paikalla on joku, joka tietää mitä tehdä.

Jos esimerkiksi jokainen yrityksen työntekijä on käynyt hyvän ensiapukoulutuksen, vaaratilanteissa apua on yleensä helposti saatavilla. Silloinkin, jos työntekijä on yksin saadessaan sairaskohtauksen tai loukkaantuessaan, ensimmäinen paikalle saapuva toinen työntekijä tietää heti kuinka voi auttaa oikein. Tämä lisää työntekijöiden kokemusta siitä, että työpaikalla on turvallista.

Monissa vaaratilanteissa voi myös olla paljon apua siitä, että paikalla on useampia ensiaputaitoisia. Esimerkiksi jos henkilö kärsii vakavasta verenvuodosta, hänen tilansa vakauttamiseen saatetaan tarvita useampia osaavia käsipareja.

Tieto siitä, että paikalla on ensiapukoulutuksen käyneitä henkilöitä voi myös auttaa hälventämään ihmisten epävarmuutta ja sitä kautta rauhoittamaan tilannetta vaaratilanteen iskiessä.

Missä ensiapukoulutuksen voi käydä?

Moni taho tarjoaa erilaisia ensiapukoulutuksia. Koulutuksia järjestetään sekä etänä että lähitapaamisina. Ensiapukoulutuksen hankkiminen on nykyään niin helppoa, että hyviä perusteluja olla hankkimatta ensiaputaitoja on vaikea keksiä.

Olennaista on se, että hankit ensiapukoulutuksen luotettavalta kouluttajalta, joka osaa asiansa. Luultavasti et kuitenkaan joudu kauaa miettimään, miten ensiapukoulutuksen voi hankkia tai miten koulutuksen mahdollinen uusiminen tehdään, vaan sopivan tekijän voit löytää vaikkapa tämän artikkelin ensimmäisestä linkistä.

Samankaltaiset artikkelit