Nepsy-koulutus auttaa nepsy-lapsen tukemisessa

nepsy-koulutus

Miten nepsy-lasta voidaan tukea arjessa

Nepsy-koulutuksessa perehdytään muun muassa siihen, kuinka nepsy-piirteinen lapsi voi tarvita erityistä tukea ja ymmärrystä arjen haasteissa. Neuropsykiatriset häiriöt, kuten ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) tai autismikirjon häiriöt, voivat vaikuttaa lapsen oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen.

Olemme koonneet tähän artikkeliin joitakin vinkkejä neuropsykiatrisen lapsen tukemiseen, mutta paras vaihtoehto lasten kanssa työskentelevälle aikuiselle on käydä heitä varten suunniteltu nepsy-koulutus.

Ymmärrä lapsen vahvuudet ja haasteet

Jokainen nepsy-piirteinen lapsi on yksilöllinen. Sinun on tärkeää tuntea lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä ne alueet, joilla hänellä voi olla vaikeuksia. Näin pystyt ymmärtämään häntä paremmin ja tarjoamaan hänen kaipaamaansa tukea.

Luo lapselle helposti ennakoitava ympäristö

Nepsy-lapset hyötyvät ennakoitavuudesta. Yritä ylläpitää säännöllistä päivärytmiä ja toistuvia rutiineja, ja muista ilmoittaa lapselle etukäteen, jos niihin on tulossa muutoksia. Tähän voit saada hyödyllisiä lisävinkkejä nepsy-koulutuksista.

Luo lapselle selkeät ohjeet ja säännöt

Käytä nepsy-lasten kanssa selkeitä ja yksinkertaisia ohjeita. Käytä erilaisia visuaalisia apuvälineitä, kuten kuvakarttoja, auttamaan lapsia ymmärtämään odotettua käytöstä. Lapselle voi olla hyötyä esimerkiksi siitä, että päivän tapahtumat ovat nähtävissä kuvien muodossa.

Anna lapselle tukea sosiaalisten taitojen kehittämiseen

Nepsy-piirteiset lapset voivat kohdata erilaisia haasteita sosiaalisissa tilanteissa. Voit harjoitella lapsen kanssa sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutusta ja empatiaa, ja tarjota hänelle mahdollisuuksia harjoitella niitä turvallisessa ympäristössä. Jos tämä tuntuu vieraalta, voit hakea oppeja nepsy-koulutuksesta tai nepsy-valmentajilta.

Pohdi, millaista tukea lapsi tarvitsee koulunkäynnissä

Yhteistyö ja hyvä keskusteluyhteys opettajien kanssa ovat tärkeitä osa-alueita nepsy-lapsen tukemisessa. Kerro opettajille lapsen tarpeista ja etsikää yhdessä keinoja, joilla voidaan tukea lapsen oppimista. On tärkeää, että kaikki lapsen elämässä olevat aikuiset tekevät yhteistyötä lapselle parhaiten sopivalla tavalla.

Ota huomioon lapsen aistiyliherkkyydet

Monilla nepsy-piirteisillä lapsilla on erilaisia aistiyliherkkyyksiä. Herkkyyttä voi esiintyä esimerkiksi ympäristössä olevaa melua, valaistusta ja tekstuureja kohtaan, ja siksi lapselle voidaan pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman mukava ympäristö muokkaamalla näitä asioita tilassa. Esimerkiksi koululuokissa voi olla monia asioita, jotka rasittavat nepsy-lasta, ja ne voivat vaikuttaa oppimiseen negatiivisesti.

Kannusta lasta myös itsenäisyyteen

Rohkaise lapsen itsenäisyyttä ja anna hänelle mahdollisuus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä sopivissa rajoissa. Tämä voi auttaa vahvistamaan lapsen itsetuntoa ja kykyä toimia itsekseen, mikä on hyvä taito tämän tulevaisuutta ajatellen.

Tarjoa tukea lapsen tunne-elämään

Neuropsykiatriset lapset voivat kokea voimakkaita tunteita, ja niiden hallitsemisessa voi olla haasteita. Voit auttaa lasta tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja tarjota tälle tukea tunteiden ilmaisun hallitsemiseen.

Nepsy-koulutus voi auttaa kärsivällisyyden löytymisessä

Nepsy-piirteiset lapset voivat tarvita enemmän aikaa oppiakseen uusia asioita ja sopeutuakseen muutoksiin. Ole kärsivällinen ja tarjoa lapselle tukea askel askeleelta, jotta muutokset tuntuisivat helpommilta. Mikäli se tuntuu hankalalta kiireisessä arjessa, nepsy-koulutuksesta voit saada uuden näkökulman kärsivällisyyteen.

Hanki ammattiapua, jos tarvitset sitä

On hyvä idea hankkia ammattilaisen apua, kuten neuropsykologin, psykologin tai puheterapeutin apua, jotta lapsi saa tarvitsemaansa erityistukea, ja hänen arkensa olisi mielekkäämpää myös jatkossa. Myös nepsy-koulutuksista voit saada itsellesi eväitä arkeen nepsy-piirteisen lapsen kanssa.

Tukea voidaan muokata lapsen tarpeisiin sopivaksi

On tärkeää muistaa, että jokainen nepsy-piirteinen lapsi on yksilö, ja tuki tulee räätälöidä hänen tarpeidensa mukaisesti. Tämän vuoksi on olennaista, että lapsen elämässä olevat aikuiset ymmärtävät lasta ja hänen tarpeitaan erityisen hyvin. Siksi myös vanhempien, opettajien ja ammattilaisten välinen, sujuva yhteistyö on avainasemassa, kun tuetaan neuropsykiatristen lasten hyvinvointia ja kehitystä.

Samankaltaiset artikkelit